Home

LUKE 18:16

LUKE 18:16 is een onderdeel van stichting zendingsvrienden en heeft als doel kinderen te helpen en bij te staan in hun moeilijke omstandigheden. Dit doet ze door hen lief te hebben en zorg voor ze te dragen zoals Jezus dat heeft opgedragen in Lucas 18:16 (NBG);

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.